سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی ادبیات عرب استان زنجان


       گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استان زنجان

تقدیر و تشکر


با سلام بدینوسیله از زحمات استاد ارجمند جناب اقای مؤمنی ، که چند سال متمادی زحمت گروه زبان و ادبیات عرب استان زنجان را متقبّل بودند تقدیر و تشکر به عمل می آید و از خداوند متعال ، برای ایشان موفقیت روزافزون آرزومندیم .


| تعداد بازدید: 75