سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی ادبیات عرب استان زنجان


       گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استان زنجان

عنوان


باسلام و احترام خدمت شما همکار گرامی

هدف از تدریس حروف ناصبه آشنا شدن دانش آموزان با معانی این حروف و تغییراتی هست که این حروف در معنای فعل مضارع ایجاد می کند بنابراین تدریس علامت های اصلی و فرعی نصب از اهداف این درس نیست. سپاس
| تعداد بازدید: 68