سایت اطلاع رسانی گروه آموزشی ادبیات عرب استان زنجان


       گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استان زنجان

برای نوبت اول عربی انسانی یازدهم چند درس باید تدریس شود ؟


با سلام  3 درس کامل و ترجمه و درک مطلب درس 4
| تعداد بازدید: 69 | نظرات ( 0 نظر )